JAK PRACOWAĆ Z KARTAMI SYMBOLAMI MOCY

ARCHANIOŁÓW?

 

     Praca z symbolami, jest łatwa, inspirująca i pomaga dostrzegać to,

co było nieuświadomione wcześniej.

Po wykonaniu opisanych praktyk wstępnych

(relaksacja, medytacja połączenia z energią Nieba

i Ziemi) rozłóż wszystkie karty symbolami graficznymi

(obrazami) do góry.

Na odwrocie każdej z nich zamieszczone

są słowa - klucze. Wiedz, że gdy rozpoczynasz pracę

z Archaniołami, cały proces twojego uzdrowienia

jest już zaplanowany, ułożony. Będzie przebiegał

etapami, zgodnie z tym, jakie karty wybierzesz.

Słowa - klucze, które przeczytasz na odwrocie,

są ważne, mówią bowiem, jaka część ciebie

pozostaje w dysharmonii i w jakiej kolejności będą

uzdrawiane poszczególne strefy.

Rozluźnij się, poczuj swój oddech, bicie serca.

Otwórz je. Intuicyjnie wybierz jedną z kart. Anioł,

który właśnie przyciągnął twoją uwagę, jest ci

teraz najbliższy. Chce służyć ci pomocą, udzielić

wskazówek.

Gdy wyciągniesz kartę i zaczniesz z nią

pracować, trzymaj ją blisko siebie. Niech twoje myśli

często biegną do Archanioła, z którym obecnie

współdziałasz. Przywołuj go imieniem, utrzymuj

z nim więź energetyczną.

Poczuj połączenie z energiami Nieba, Ziemi

i anielską, która właśnie do ciebie przyszła. Ufaj

głęboko, że tak jest.

Możesz mieć wrażenie ciepła na sercu,

mrowienia w ciele, możesz uśmiechać się, nie wiedząc

czemu. Może się też zdarzyć, że po policzkach

popłyną ci łzy. Możesz odczuć wszystkie te stany

jednocześnie i każdy z osobna. Nie jest wykluczone,

że odbierzesz energię anielską w całkiem własny,

niewymieniony tu sposób, pamiętaj jednak,

że wszystkie jej oddziaływania są prawdziwe,

święte, pełne obecności Anioła i obcowania w tobie

oraz przy tobie jego opiekuńczych energii. Każdy

z nas jest bowiem na tej ziemi niepowtarzalnym

cudem i odbierze te relacje w jedyny w swoim

rodzaju sposób.

Proszę Cię, kochany, Ziemski Aniele, pozostań

otwarty i ufny, a wszystko, co najlepsze, spłynie

do ciebie z miłością wybranego Opiekuna.

Rozmawiając z nim, pisząc czy malując, możesz

trwać w tym stanie tak długo i tak często, jak zechcesz.

Czasem zdarzy się, że usłyszysz wewnętrzny,

delikatny jak szept wiatru głos: Jestem, kocham

cię, wierzę w ciebie, ufaj.

Nie dziw się, tylko otwórz i przyjmij dar. Spod

twojej ręki może wyjść rysunek, z którym wcześniej

nie potrafiłeś sobie poradzić, czy też nagle napiszesz

na kartce słowa, których się nie spodziewałeś.

Albo usłyszysz w sercu to, czego nigdy dotąd

nie słyszałeś.

Wszystko to jest dobre i doskonałe. Pamiętaj,

twój Anioł przebywa teraz z tobą. Jesteś w świątyni

swego serca, gdzie mieszka miłość. Zaufaj. On

jest z tobą. Przyjmij wszystko i podziękuj. Wstąpiłeś

na drogę cudu i przemiany.

Każdy z nas ma inną wrażliwość energetyczną.

Podczas kontaktu z symbolem Archanioła dają

się odczuć przypływy energii, bo uzdrowienie

manifestuje się na poziomie ciała eterycznego.

Może to być ciepło, mrowienie, nawet ból. Pozwól

sobie na takie reakcje ciała, ponieważ anielska moc

przepływa przez blokady energetyczne. Ciesz się,

że coś odczuwasz , to znak, że kontakt z energią

Anioła został nawiązany.